EuroELIX to rozszerzony odpowiednik aplikacji oddziałowej EuroELIXIR-OK. Może być wykorzystywany w każdym oddziale banku uczestniczącym bezpośrednio w rozliczeniach w systemie EuroELIXIR. 

euroELIX umożliwia obsługę płatności SEPA Credit Transfer (SCT) w formacie XML (norma ISO20022). Głównym założeniem systemu jest uproszczenie technologii przetwarzania danych oddziałowych. Podstawowym zadaniem aplikacji jest weryfikacja danych i automatyzacja procesu wymiany między Euro Elixir-C a systemami informatycznymi Banku. euroELIX jest na bieżąco dostosowywany do zmian w przepisach prawnych zgodnie z zaleceniami dla aplikacji oddziałowych systemu Euro Elixir. BSB dostosowuje system także do indywidualnych wymagań banków.

Funkcjonalność

  • Obsługa krajowych zleceń nominowanych w EUR.
  • Weryfikacja i automatyzacja procesu wymiany danych między systemami informatycznymi banku a aplikacją centralną systemu Euro Elixir.
  • Interfejs wymiany danych z systemami banku oraz interfejs komunikacyjny z systemem centralnym Euro Elixir-C.
  • Walidacja zleceń (zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi KIR).
  • Możliwość generowania raportów i statystyk (na żądanie operatora lub w trakcie procesu przetwarzania zleceń).
  • Wysyłanie powiadomień mailowych do użytkowników.

Korzyści

Technologia

 


Wyszukiwarka


Produkty BSB

HSM

spacer