ediELIX to rozszerzony odpowiednik aplikacji oddziałowej ELIXIR-OK. Może być wykorzystywany w każdym oddziale banku uczestniczącym bezpośrednio w rozliczeniach w systemie ELIXIR. Ze względu na możliwość przetwarzania dużego wolumenu transakcji, system jest zalecany dla banków scentralizowanych.

Głównym założeniem systemu jest uproszczenie technologii przetwarzania danych oddziałowych. Podstawowym zadaniem aplikacji jest weryfikacja danych i automatyzacja procesu wymiany między ELIXIR-C, a systemami informatycznymi banku. 

ediELIX jest na bieżąco dostosowywany do zmian w przepisach prawnych zgodnie z zaleceniami dla aplikacji oddziałowych systemu ELIXIR. BSB dostosowuje system także do indywidualnych wymagań banków.

Funkcjonalność

 • Ścisła integracja z systemami informatycznymi banku.
 • Automatyzacja procesów przetwarzania danych (pobierania plików z/do systemów informatycznych banku, pobierania i wysyłania danych on-line, generowania i weryfikacji podpisu elektronicznego).
 • Możliwość określenia czasu wysyłki danych eksportowych do Elixir-C dzięki rozbudowanej parametryzacji zadań.
 • Oznaczenie eksportowych komunikatów priorytetowych, dla których wysyłka do Elixir-C będzie możliwa również sparametryzowanymi czasami wysyłki.
 • Realizacja wymiany zleceń płatniczych i komunikatów informacyjnych w ramach rozliczeń międzybankowych i międzysystemowych.
 • Możliwość jednoczesnego przetwarzania danych importowych i eksportowych.
 • Przetwarzanie pliku z systemów informatycznych banku po automatycznym usunięciu błędów formalnych i fatalnych.
 • Możliwość wyboru przez użytkownika autoryzacji/weryfikacji automatycznej lub manualnej.
 • Kompletacja danych przychodzących z rozliczeń łącznie z obsługą komunikatów pochodzących z gwarancji rozrachunku.
 • Generowanie plików do systemów informatycznych banku po odbiorze wszystkich danych z przebiegu rozliczeniowego.
 • Możliwość rejestracji ręcznej pojedynczych komunikatów wraz z pełną walidacją.
 • Możliwość edycji komunikatów zarejestrowanych ręcznie oraz ich podwójnej akceptacji
 • Możliwość wygenerowania raportów dziennych w rozbiciu na oddziały banku nieuczestniczące bezpośrednio w rozliczeniach.
 • Logowanie do aplikacji zintegrowane z uprawnieniami do systemu operacyjnego.
 • Wysyłanie powiadomień mailowych do użytkowników.
 • .

Korzyści

 • Zautomatyzowane procesy przetwarzania wielu porcji danych jednocześnie.
 • Możliwość wprowadzenia dodatkowych walidacji określonych przez bank.
 • Wzrost wydajności systemu dzięki zastosowaniu wieloprocesorowości.
 • Możliwość zarządzania przetwarzaniem danych - wysyłka transakcji na konkretny moment sesji rozliczeniowej.
 • Ciągłość przetwarzania danych z systemu informatycznego banku po usunięciu komunikatów błędnych.
 • Możliwość kontroli rozliczeń i rozrachunku dzięki bogatemu zestawowi raportów i statystyk.
 • Rozbudowany dziennik zdarzeń umożliwiający sprawny nadzór nad bezpieczeństwem systemu.
 • .

Technologia

 • Architektura wielowarstwowa oparta o technologię Java JEE. Poszczególne warstwy systemu są od siebie logicznie odseparowane i pełnią dedykowane role:
  - Warstwa prezentacji – dostarcza interfejs dla użytkownika dostępny przez przeglądarkę internetową.
  - Warstwa logiki biznesowej – odpowiada za obsługę modułów funkcjonalnych oraz algorytmów przetwarzania danych.
  - Warstwa danych – zawiera relacyjno-obiektowy model danych wykorzystywanych  w systemie.
 • Interfejs plikowy wymiany danych z systemami informatycznymi Banku (możliwość wymiany danych także w oparciu o Web Services).
 • Możliwość wyboru producenta bazy danych zastosowanej w aplikacji.
 • Aplikacja może funkcjonować samodzielnie lub być komponentem funkcjonalnym systemu proELIX.

Wyszukiwarka


Produkty BSB

HSM

spacer