BoxELIX spełnia wymagania obowiązujących aktów prawnych (Zarządzenie nr 1/95 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 lutego 1995 roku), które regulują szczegółowe zasady rachunkowości banków oraz zasady tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania (przy zastosowaniu podpisu elektronicznego) dokumentów bankowych sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji (zgodnie z Zarządzeniem - przez pięć lat).

Funkcjonalność

  • składowanie na trwałych nośnikach dokumentów wymienianych przez oddziały banku z KIR SA,
  • obsługa wszystkich formatów komunikatów przetwarzanych w ramach systemu ELIXIR i EuroELIXIR,
  • przeglądanie zarchiwizowanych transakcji z możliwością ich wyszukiwania według zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów,
  • wydruk duplikatów wybranych transakcji,
  • weryfikacja autentyczności i integralności danych w sytuacjach spornych, w tym sprawdzanie podpisu elektronicznego pod danymi,
  • zabezpieczenie archiwizowanych dokumentów, tworzenie oryginału i kopii oraz ich odtworzenie w przypadku uszkodzenia.

Korzyści

Technologia


Wyszukiwarka


Produkty BSB

HSM

spacer