Ryzyko Compliance definiuje się jako ryzyko niezgodności pomiędzy funkcjonowaniem instytucji, a wszelkimi regulacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi (wynikającymi z obowiązujących ustaw, uchwał, aktów prawnych, itp.), przyjętymi dobrymi praktykami, wszelkiego rodzaju procedurami.

BSB przygotowała dla Państwa rozwiązanie informatyczne, pozwalające w sposób usystematyzowany i sprawny zarządzać obszarem braku zgodności.


Wyszukiwarka


Produkty BSB

spacer