Unia Europejska walczy z nadużyciami 

Coraz większe możliwości inwestowania poza granicami kraju w stale powiększającą się gamę produktów finansowych sprawiają, iż dotychczasowy sposób wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE w zakresie umożliwiającym określanie wysokości należnych podatków stał się niewystarczający. Stąd pojawiła się konieczność rozszerzenia informacji, w tym kategorii przychodów, które będę przedmiotem wymiany.

Obowiązujące przepisy krajowe:
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru, formatu i trybu przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania procedur sprawdzających oraz przypadków, w których możliwy jest wybór określonych sposobów postępowania na podstawie Umowy FATCA.
Przepisy wymagające transpozycji na porządek krajowy:
 • Dyrektywa Rady (UE) 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014r. zmieniająca Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.
 • Dyrektywa Rady (UE) 2015/2060 z dnia 10 listopada 2015r. uchylająca Dyrektywę 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.
 • Dyrektywa Rady (UE) 2015/2376 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniająca Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.
 • Dyrektywy Rady (UE) 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.
 • Wielostronne porozumienie Competent Authority Agreement z dnia 29 października 2014 r.
Już działa

W ramach umowy z Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Polska wdrożyła już przepisy dotyczące automatycznej wymiany informacji z organami podatkowymi USA. Innym krajom do tej pory Polska była zobowiązana do udzielania takich informacji przede wszystkim na wniosek zagranicznych administracji podatkowych. Chociaż informacjami w zakresie niektórych kategorii przychodów osiąganych przez zagranicznych podatników (m.in. odsetek na rachunkach bankowych) Polska wymienia się już automatycznie. 

Jak będzie?

 
Projektowana ustawa rozszerzy zakres wymiany informacji o przychodach, aby uniemożliwić podatnikom ukrywanie kapitałów za granicą. Ponadto będzie podstawą do automatycznej wymiany także z innymi państwami niebędącymi członkami UE poprzez realizację globalnego standardu.
 
Common Reporting Standard, w skrócie CRS, to globalny standard automatycznej wymiany informacji w sprawach podatkowych opublikowany przez OECD w lipcu 2014. Głównym jego założeniem jest nałożenie obowiązku przekazywania przez instytucje finansowe danego państwa informacji o rachunkach prowadzonych dla zagranicznych podatników swoim organom podatkowym. Ważnym elementem jest fakt przekazywania informacji regularnie oraz automatycznie, czyli bez konieczności zapytania przez organ podatkowy innego kraju. Polska zobowiązała się do wprowadzenia nowego standardu od 2017 r.

Nastąpi to poprzez całkowicie nowy akt prawny, który ma wejść w życie do 1 maja 2017 r. Ustawa nałoży na polskie instytucje finansowe (m.in. banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i zakłady ubezpieczeń) obowiązek regularnego informowania Ministra Finansów i upoważnionych przez niego organów o rachunkach prowadzonych dla zagranicznych podatników. Informacje te będą następnie przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej administracjom podatkowym państw, których rezydentami są posiadacze rachunków. 

Sprawdzony partner
 
Do prawidłowego i sprawnego przekazywania informacji niezbędne są odpowiednie narzędzia. Tu z pomocą przychodzą rozwiązania informatyczne takie jak system crsSPERT firmy Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. Skuteczne wdrożenie fatcaSPERT i współpraca z różnymi instytucjami obowiązanymi (banki, zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie) pozwoliło na stworzenia rozwiązania dostosowanego do potrzeb rynku, wdrażanego przy wsparciu doświadczonego zespołu. Jeśli byliby Państwo zainteresowani prezentacją gotowego systemu do obsługi CRS i Fatca prosimy o kontakt.

Pozostałe informacje

Aktualności

 1. 2018-05-24 Premiera amlSPERT - oprogramowanie uwzględniające zmiany w przepisach AML

  Więcej Premiera amlSPERT - oprogramowanie uwzględniające zmiany w przepisach AML

 2. 2018-04-03 Usługi BSB dla branży przemysłowej

  Więcej Usługi BSB dla branży przemysłowej

 3. 2018-03-29 Świąteczne życzenia!

  Więcej Świąteczne życzenia!

 4. 2018-02-14 BSB wspiera studentów!

  Więcej BSB wspiera studentów!

 5. 2018-01-04 Skuteczne raportowanie MIFIR

  Więcej Skuteczne raportowanie MIFIR

 6. 2017-12-20 Życzenia Świąteczne

  Więcej Życzenia Świąteczne

 7. 2017-11-27 Bydgoszcz JUG z BSB

  Więcej Bydgoszcz JUG z BSB

 8. 2017-10-07 Kolejne wdrożenie systemu mSPERT

  Więcej Kolejne wdrożenie systemu mSPERT

 9. 2017-08-29 BSB członkiem Forum Technologii Bankowych

  Więcej BSB członkiem Forum Technologii Bankowych

 10. 2017-07-28 PSD 2 – rewolucja na rynku płatności

  Więcej PSD 2 – rewolucja na rynku płatności


 

Konsulting

Dzieląc się naszym doświadczeniem wspieramy Państwa rozwój.
więcej o konsultingu


Praca w BSB


Wyszukiwarkaspacer