PSD 2 – rewolucja na rynku płatności 

13 stycznia 2018 mija terminem implementacji nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. (PSD 2 - Payment Services Directive) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Dyrektywa spowoduje rewolucję na rynku płatności, ponieważ w znaczący sposób wpływa na cały rynek usług płatniczych. Wpłynie ona nie tylko na działalność banków, ale także na działalność niebankowych dostawców usług płatniczych  czy dostawców kart sklepowych lub paliwowych. 

Głównym celem opublikowania dyrektywy jest budowa jednolitych ram prawnych dla usług płatniczych na obszarze EOG oraz dostosowanie do zmian wynikających z rozwoju rynku.

Do najważniejszych zmian, które wprowadza dyrektywa należą:

 • nowa kategoria usług PIS (payment initiation services) oraz AIS (account initiation services),
 • nowa kategoria dostawcy usług płatniczych TPP (third party provider),
 • obowiązkowe silne uwierzytelnianie,
 • nadzór nad dostawcami usług płatniczych oraz obowiązkowa notyfikacja incydentów do organów nadzoru,
 • zwiększenie odpowiedzialności dostawcy usług płatniczych za nieautoryzowane transakcje.

W celu dostosowania krajowych regulacji dotyczących sposoby świadczenia usług płatniczych do postanowień dyrektywy PSD2, Ministerstwo Finansów opublikowało 10 maja 2017 r. projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Zawiera on zmiany dotyczące m.in. wprowadzenia nowej kategorii dostawców usług płatniczych, modyfikację zasad odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję oraz wprowadzenie małej instytucji płatniczej.

Jedną ze zmian jakie pociąga za sobą dyrektywa PSD2 oraz projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, jest wdrożenie mechanizmów ograniczających ryzyko operacyjne i ryzyko bezpieczeństwa, związane z usługami płatniczymi oraz procedur monitorowania i notyfikacji incydentów.

Nakłada na dostawców usług płatniczych obowiązek niezwłocznego informowania KNF lub innego organu nadzorczego o poważnym incydencie operacyjnym lub incydencie związanym z bezpieczeństwem. Dodatkowo, w przypadku kiedy incydent będzie miał wpływ na innych użytkowników, wymagane będzie ich powiadomienie. Na dostawcach usług płatniczych zostanie nałożony również obowiązek składnia rocznego sprawozdania dotyczącego wszystkich oszustw, związanych z wykonywanymi usługami płatniczymi. Dostawcy usług płatniczych będą musieli także przekazywać co roku odpowiedniemu organowi, ocenę i aktualizację procedur dotyczących zarządzania ryzykiem operacyjnym i bezpieczeństwa oraz ocenę adekwatności środków ograniczających ryzyko i mechanizmów kontroli.

Dokładne wytyczne dotyczące notyfikacji incydentów są wyspecyfikowane w drafcie wytycznych w sprawie poważnych incydentów w ramach PSD2 opublikowanym przez EBA (European Banking Authority).

Pomimo, że prace nad ostatecznym kształtem nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz nad wytycznymi technicznymi do PSD2 jeszcze trwają, dostawcy usług płatniczych powinni już zastanawiać się i planować wprowadzanie zmian, dostosowujących aktualne mechanizmy i procedury do przepisów prawa.

BSB oferuje w ramach systemu do zarządzania ryzykiem operacyjnym riskOPERON, możliwość rejestracji i raportowania incydentów zgodnie z wytycznymi EBA (European Banking Authority) oraz nowelizacją ustawy o usługach płatniczych.  

 

Pozostałe informacje

Aktualności

 1. 2018-05-24 Premiera amlSPERT - oprogramowanie uwzględniające zmiany w przepisach AML

  Więcej Premiera amlSPERT - oprogramowanie uwzględniające zmiany w przepisach AML

 2. 2018-04-03 Usługi BSB dla branży przemysłowej

  Więcej Usługi BSB dla branży przemysłowej

 3. 2018-03-29 Świąteczne życzenia!

  Więcej Świąteczne życzenia!

 4. 2018-02-14 BSB wspiera studentów!

  Więcej BSB wspiera studentów!

 5. 2018-01-04 Skuteczne raportowanie MIFIR

  Więcej Skuteczne raportowanie MIFIR

 6. 2017-12-20 Życzenia Świąteczne

  Więcej Życzenia Świąteczne

 7. 2017-11-27 Bydgoszcz JUG z BSB

  Więcej Bydgoszcz JUG z BSB

 8. 2017-10-07 Kolejne wdrożenie systemu mSPERT

  Więcej Kolejne wdrożenie systemu mSPERT

 9. 2017-08-29 BSB członkiem Forum Technologii Bankowych

  Więcej BSB członkiem Forum Technologii Bankowych

 10. 2017-07-28 PSD 2 – rewolucja na rynku płatności

  Więcej PSD 2 – rewolucja na rynku płatności


 

Konsulting

Dzieląc się naszym doświadczeniem wspieramy Państwa rozwój.
więcej o konsultingu


Praca w BSB


Wyszukiwarkaspacer