Nowy pakiet sprawozdawczy FINREP Jednostkowy (FINPL) 

W związku z zakończeniem przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości prac nad nowym standardem MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz wejściem w życie nowych regulacji prawnych (np. Ustawa o BFG, Ustawa o IKE i IKZE), a także informacją Narodowego Banku Polskiego odnośnie nowego pakietu sprawozdawczego, zaistniała konieczność dostosowania przekazywanej do NBP sprawozdawczości ostrożnościowej FINREP do wymogów wynikających z nowego standardu.
 

Pakiet ten będzie miał zunifikowaną strukturę, tj. łączącą wymogi sprawozdawcze dla banków stosujących MSR/MSSF oraz banków stosujących krajowe standardy rachunkowości. Rozwiązanie takie zapewnia porównywalność danych w całym sektorze bankowym. W nowym pakiecie FINREP Jednostkowy wyeliminowano dublujące się zakresy danych (powstałe po połączeniu pakietów EBA i aktualnego pakietu FINREP Jednostkowy) poprzez zastąpienie dotychczas stosowanych formularzy formularzami opracowanymi przez EBA.Nowy FINREP Jednostkowy będzie składał się z dwóch obowiązkowych pakietów raportów: FINPL_1 i FINPL_2. 

Pakiet FINPL_1 będzie składał się z 53 raportów bazujących na obecnych raportach FINREP ITS, uzupełnionym o informacje między innymi dla Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Głównego Urzędu Statystycznego. FINPL_2 będzie zawierał informacje dotychczas przekazywane w pakiecie FINREP Jednostkowy, zmodyfikowane zgodnie z wymogami odbiorców. FINPL_2 będzie składał się ze 155 raportów. Dodatkowo, zrezygnowano z obecnie obowiązujących formularzy o następujących numerach:  FBN034A-E, FIN011, FIN013B, FIN014A-C, FIN015_1, FIN015_2, FIN021, FIN022, FIN023, FIN024. Zdecydowano również o ograniczeniu liczby formularzy służących prezentacji danych na temat należności z portfela A – usunięto formularze o numerach: FBN010A_1, FBN010B_1, FBN010C_1, FBN017_1 oraz FBN016A i B ( w części dotyczącej portfela A).

Nowy pakiet FINREP Jednostkowy będzie obowiązywał od stycznia 2018 r. i przekazywany będzie z częstotliwością miesięczną. Dotychczas NBP udostępniło tabele opracowane przez EBA w wersji anglojęzycznej. Nie zostały jeszcze przekazane odpowiedniki w polskiej wersji językowej. Wszelkie informacje dotyczące realizowanych prac nad nowymi pakietami FINREP Jednostkowy, powiadomienia o procesach konsultacyjnych oraz przeprowadzanych testach, będą bankom udostępniane za pośrednictwem serwisu informacyjnego na portalu SIS.

Spółka Bazy i Systemy bankowe od ponad 40 lat jest ekspertem wśród firm IT produkujących i wdrażających systemy sprawozdawcze. Posiadamy rozwiązanie pozwalające na pełną automatyzację kalkulacji sprawozdań. Nasi klienci już rozpoczęli wspólnie z nami realizację projektów wdrożenia sprawozdawczości FINPL. Zapraszamy kolejne banki do współpracy.

Pozostałe informacje

Aktualności

 1. 2018-05-24 Premiera amlSPERT - oprogramowanie uwzględniające zmiany w przepisach AML

  Więcej Premiera amlSPERT - oprogramowanie uwzględniające zmiany w przepisach AML

 2. 2018-04-03 Usługi BSB dla branży przemysłowej

  Więcej Usługi BSB dla branży przemysłowej

 3. 2018-03-29 Świąteczne życzenia!

  Więcej Świąteczne życzenia!

 4. 2018-02-14 BSB wspiera studentów!

  Więcej BSB wspiera studentów!

 5. 2018-01-04 Skuteczne raportowanie MIFIR

  Więcej Skuteczne raportowanie MIFIR

 6. 2017-12-20 Życzenia Świąteczne

  Więcej Życzenia Świąteczne

 7. 2017-11-27 Bydgoszcz JUG z BSB

  Więcej Bydgoszcz JUG z BSB

 8. 2017-10-07 Kolejne wdrożenie systemu mSPERT

  Więcej Kolejne wdrożenie systemu mSPERT

 9. 2017-08-29 BSB członkiem Forum Technologii Bankowych

  Więcej BSB członkiem Forum Technologii Bankowych

 10. 2017-07-28 PSD 2 – rewolucja na rynku płatności

  Więcej PSD 2 – rewolucja na rynku płatności


 

Konsulting

Dzieląc się naszym doświadczeniem wspieramy Państwa rozwój.
więcej o konsultingu


Praca w BSB


Wyszukiwarkaspacer