Zapewnienie i utrzymanie ciągłości działania to istotny proces w zarządzaniu, który rozpoznaje potencjalne zagrożenia dla organizacji i ich konsekwencje dla działalności biznesowej. BCM zapewnia bezpieczeństwo instytucjom, utrzymuje gotowość i umożliwia skuteczną reakcję na niekorzystne zdarzenia. 

W oparciu o wytyczne normy BS 25999, zastępująca ją Norma Międzynarodowa ISO 22301 oraz dobre praktyki przygotowaliśmy dla Państwa nowe rozwiązania informatyczne. Nasze systemy pozwolą ograniczyć koszty w obszarze BCM oraz zapewnią realną przydatność planowanych rozwiązań w przypadku wystąpienia awarii, zarówno od strony przygotowania organizacji na wypadek wystąpienia awarii jak i wspomagając proces utrzymania ciągłości działania przez centrum kryzysowe.


Wyszukiwarka


Produkty BSB

Outsourcing Usług BCM

spacer