Każdy podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest do uiszczenia opłat z tego tytułu. Zobligowani do tego są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zgodnie z Ustawą z 27 kwietnia 2001 r. o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, ale również osoby, które prowadzą działalność wytwórczą w rolnictwie, osoby uprawiające wolny zawód medyczny, jak również organizacje oraz osoby fizyczne nie będące podmiotami gospodarczymi.

W świetle uregulowań prawnych opłaty środowiskowe wnosi się za:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.),
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.),
  • pobór wód z ujęć własnych,
  • składowanie odpadów.

W myśl Ustawy Prawo Ochrony Środowiska zobligowane do obsługi opłat środowiskowych i produktowych są Urzędy Marszałkowskie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym autorskim rozwiązaniem.


Wyszukiwarka


Produkty BSB

spacer